0 nap
a konferenciáig

Célkitűzés

A Konferencia és Kiállítás Célkitűzése

A MAROVISZ 2013-ban immár nyolcadik alkalommal rendezi meg a Roncsolásmentes Anyagvizsgáló Konferenciát és Kiállítást, folytatva ezzel az 1999-ben elindított és azóta hagyományossá vált találkozók sorozatát. A rendezvényt ezúttal is Egerben tartjuk meg, a korábban megszokott konferencia helyszínen, a Hotel Flórában.

Az anyagvizsgálat nem öncélú, része egy komplex rendszernek, amely a tervezéstől kiindulva a gyártáson keresztül a termék teljes élettartama alatt különböző funkciókat lát el. Az anyagvizsgálati eredményeket felhasználók joggal várják el, hogy minél költséghatékonyabban, pontosabb és megbízhatóbb eredmények birtokába kerüljenek. Ez egyben indokolja, sőt megköveteli a módszerek fejlesztését, újabb módszerek kidolgozását, azaz a szakma fejlesztését.

Továbbra is a rendezvény alapelve és a rendezők célkitűzése, hogy fórumot biztosítson a roncsolásmentes anyagvizsgálattal foglalkozó szakembereknek, a komplex berendezések tervezőinek, építőinek, üzemeltetőinek, felügyelőinek eredményeik bemutatására, megvitatására, személyes kapcsolataik elmélyítésére, új kapcsolatok alakítására. További cél a napjainkban zajló, szakmánkat közvetlenül és közvetve érintő műszaki és tudományos fejlesztések megismertetése, nem elhanyagolva a csatlakozó technológiai, szemléletbeli újdonságokat.

A rendezvényre - a hagyományainkhoz híven - meghívót kapnak a MAROVISZ-szal szoros kapcsolatot ápoló külföldi szövetségek és valamennyi hazai a konferencia tematikai célkitűzését értő és művelő szervezet képviselője is.

A Konferencia és Kiállítás kiemelt témakörei

A Konferencia kiemelt témakörei nagy általánosságban megegyeznek a korábbi években kialakult témakörökkel. Ezek a következők:

• Képzés, minősítés, jártasság
• Felületi eltérések, új megoldások
• Ultrahangos vizsgálati módszerek
• Radiográfia
• Örvényáramos vizsgálati megoldások
• Akusztikus emisszió
• Komplex létesítmények vizsgálatai
• Különleges roncsolásmentes vizsgálati módszerek

 

Határidők

2013. január 15.
Kedvezményes részvételi díj befizetés

2013. január 15.
Jelentkezés előadás tartására, kivonat leadással

2013. január 31.
Értesítés előadás elfogadásáról

2013. február 15.
Ajánlott szállásfoglalási határidő

2013. február 15.
Ajánlott jelentkezési határidő

2013. február 28.
Visszalépés díjvisszatérítés mellett

2013. március 22.
Kézirat leadási határidő a helyszínen

2013. március 20-22.
Konferencia és Kiállítás

 


Kreditpont szerzési lehetőség:

Magyar Mérnöki Kamara által akkreditált rendezvény
Törzsszám: 10/2013/0003

Hallgató: 3 pont
Előadó: 1 pont

Az előadói pontérték, összevonható a hallgatói pontértékkel, amennyiben az előadó a szakmai program egészén részt vesz.

Kredit pont igazolás kérés MAROVISZ standon!